Child and Adolescent Therapy/การบริการให้คำแนะปรึกษาแก่เด็กและวัยรุ่น

“You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.”
–  Plato 

คุณสามารถค้นพบอะไรมากมายในคนหนึ่งคนได้ผ่านการเล่นในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง  มันมากกว่าสิ่งที่จะค้นพบผ่านการพูดคุยที่ยาวนานกว่า 1 ปี” – เพลโต

BI8A4171

Counseling in Chiang Mai Rationale/ตรรกะในการทำงานของดิฉัน:

We provide counseling in Chiang Mai. Children communicate differently than adults. As trained play therapists,  we offer therapeutic play  to children as a gentle way to process their feelings. By observing a child’s thought process towards play, we can begin to understand and respond to emotional communication from the child that is not always accessible through language.

เด็กมีวิธีการสื่อสารที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ ด้วยความที่ดิฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการบำบัดด้วยการเล่น  เราขอนำเสนอการบำบัด ให้การแนะนำการปรึกษาด้วยการเล่นกับเด็ก เนื่องจากเป็นวิธีที่นิ่มนวล และยังสามารถประมวลความรู้สึก นึกคิดของพวกเขา  จากการสังเกตกระบวนการคิดของเด็กที่มีต่อการเล่น ซึ่งทำให้พวกเราเข้าใจและตอบสนองต่อการสื่อสารทางอารมณ์ ซึ่งให้ผลได้ดีกว่าการสื่อสารด้านภาษา เนื่องจากเด็กเล็กยังมีอุปสรรคจากการสื่อสารด้วยภาษา

Childhood and adolescence can be a very stressful time. In addition to biological changes triggered by hormones and puberty, there are psychological changes that occur as well. It’s hard on parents to see their child struggle without knowing how to respond. Seeking therapy can help. Our counseling includes one-on-one therapy with the child, or teen, as well as sessions with the parents. This holistic approach helps ensure the success of the child. After all, parents are on the front line of parenting and it’s crucial they feel confident in their actions.

ช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นอาจเป็นช่วงเวลาที่ตึงเครียดมาก เพราะนอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีววิทยาที่เกิดจากฮอร์โมนและการเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจเกิดขึ้นอีกด้วย ซึ่งบางครั้ง อาจเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ปกครองที่เห็นลูกของตนมีปัญหาโดยที่ท่านอาจจะไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร  ซึ่งการเข้าพบนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญนั้นสามารถช่วยได้ โดยการให้คำปรึกษาของเรานั้นรวมไปถึงการบำบัดตัวต่อตัวกับเด็ก หรือวัยรุ่น รวมไปถึงการพูดคุยกับพ่อแม่  ซึ่งการช่วยเหลือแบบองค์รวมนี้จะช่วยทำให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ถึงผลสำเร็จที่จะเกิดขึ้นของบุตรหรือผู้ที่อยู่ในการเลี้ยงดูของท่าน  ซึ่งการเลี้ยงดูหลังจากนั้น จะนำโดยพ่อแม่และนั่นจะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้บุตรของท่านมีความมั่นใจในทุกๆก้าวต่อไปของชีวิตพวกเขา

These could be some signs that your child may need therapeutic help. Let us help you with…/สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือจากนักจิตวิทยาการปรึกษา ซึ่งพวกเราช่วยคุณได้…

 • Academic or school difficulties/มีปัญหาการเรียนหรือกับโรงเรียน
 • Anger toward others/ก้าวร้าวต่อบุคคลอื่น
 • Anxiety/กังวล
 • Bed-wetting/ปัสสาวะรดที่นอน
 • Chronic rebelliousness or disregard for others/พฤติกรรมต่อต้านเรื้อรัง หรือไม่สนใจคนอื่น
 • Chronic fear/ความหวาดกลัวเรื้อรัง
 • Depression/ภาวะซึมเศร้า
 • Difficulties with peer or sibling relationships/ปัญหาในความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือพี่น้อง
 • Difficulties eating or sleeping/ปัญหาในการกินและนอน
 • Frequent lying/โกหกบ่อย
 • Impulsivity/ปัญหาการตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่น
 • Lack of routines/structure/บกพร่องในกิจวัตรต่างๆ / โครงสร้าง
 • Preoccupation with loss/หมกมุ่นกับการสูญเสีย (ภาวะโศกเศร้าจากการสูญเสีย)
 • Nightmares/ฝันร้าย
 • Night terrors/ภาวะการกลัวกลางคืน

Book an appointment/การสอบถาม / การนัดหมายกับนักจิตวิทยา

Meet you counselor/ทีมงานของเรา